Biuletyn Informacyjny URBACT

Subskrypcja

Zachęcamy do subskrypcji Biuletynu Informacyjnego URBACT

URBACT

URBACT to europejski program wymiany doświadczeń i wyników badań, promujący zrównoważony rozwój miast.

URBACT umożliwia miastom współpracę na rzecz opracowywania rozwiązań głównych problemów miast, podkreślając rolę, jaką odgrywają miasta w stawianiu czoła coraz bardziej kompleksowym problemom społecznym. Program pomaga miastom w szukaniu rozwiązań pragmatycznych, nowych i zrównoważonych oraz integrujących aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

URBACT umożliwia miastom wymianę przykładów dobrej praktyki i wniosków z wdrażania projektów w środowiskach wszelkiego rodzaju fachowców, zaangażowanych do realizacji polityki miejskiej w całej Europie.

Krajowy Punkt URBACT

/w budowie/

URBACT IV oficjalnie zatwierdzony!

URBACT IV (2021 - 2027) zwiastuje ewolucję, a nie rewolucję. Program będzie nadal wspierał miasta wdrażające zintegrowany i zrównoważony rozwój poprzez współpracę w ramach UE. Kontynuowane będą istniejące trzy rodzaje Sieci:

  • Partnerzy Sieci Planowania Działań będą opracowywać lokalne zintegrowane plany działania w celu poprawy sytuacji w swoich miastach.

  • Partnerzy Sieci Transferu zrozumieją, dostosują i ponownie wykorzystają wybrane dobre praktyki w swoich miastach.

  • Partnerzy Mechanizmu Transferu Innowacji opracują plany inwestycyjne dla inicjatyw powstałych w ramach projektów Urban Innovative Actions i European Urban Initiative.

Przygotuj się do kolejnego naboru URBACT!

Poznaj nasze narzędzie do wyszukiwania partnerów i znajdź miasta partnerskie dla Twojej przyszłej sieci.

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy statement for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

Kontakt

Znajdziesz nas także w mediach społecznościowych

Facebook icon
Twitter icon
Website icon
Email icon
YouTube icon
LinkedIn icon
Created with
Mailchimp Freddie Badge